30/TB-UBND
Chi tiết văn bản
30/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành 26/01/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT208813510-1-20211611623040561_(tungct)(26.01.2021_08h57p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước