4727/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4727/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT172395644-11-20211637634923742trangnt24.11.2021_09h22p26_liemmx_24-11-2021-10-06-39_signed.pdf
 Trở về trang trước