15946/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
15946/UBND-THKH
Chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Hà Trung
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT342288821-10-20211633514471426_(trangnt)(12.10.2021_09h49p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước