93/GP-UBND
Chi tiết văn bản
93/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Bamboo King Vina, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được thăm dò nước dưới đất
Ngày ban hành 05/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT635645423-8-20221661918655935tungct31.08.2022_15h45p29_giangld_01-09-2022-06-38-52_signed.pdf
 Trở về trang trước