3945/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3945/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3945_signed.pdf
 Trở về trang trước