1561/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1561/QĐ-UBND
Phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2022
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT882003122-5-20221651799813704_(giangld)(09.05.2022_16h21p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước