5725/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5725/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị tài trợ chi phí đo vẽ địa hình, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư đô thị mới Nga Yên, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT650912969-4-20211619661502873_(trangnt)(01.05.2021_16h15p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước