8408/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8408/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Lát về điều chỉnh kế hoạch GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2024.
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT436263474-6-20241718178533245_(hoangmc)(14.06.2024_07h06p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước