119/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
119/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại Hằng Nhì, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH Hằng Nhì
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT999129705-12-20201609212387175tungct30.12.2020_13h53p58_giangld_11-01-2021-02-25-20_signed.pdf
 Trở về trang trước