154/GP-UBND
Chi tiết văn bản
154/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Huệ Anh
Ngày ban hành 23/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp154.signed.pdf
 Trở về trang trước