134/GP-UBND
Chi tiết văn bản
134/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Nhà máy ô tô VEAM
Ngày ban hành 30/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp134.signed.pdf
 Trở về trang trước