8829/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8829/UBND-THKH
Giao hướng dẫn việc đầu tư dự án xây dựng Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao Mậu Lâm
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8829_signed.pdf
 Trở về trang trước