16030/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16030/UBND-THKH
Chỉnh lý tài liệu tồn đọng và số hóa tài liệu lưu trữ tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT386285784-10-20211634010456886_(trangnt)(13.10.2021_13h32p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước