18516/UBND-VX
Chi tiết văn bản
18516/UBND-VX
Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT506748056-11-20211637572968687_(thihv)(23.11.2021_07h28p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước