5649/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5649/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT476684738-4-20211619511304274_(chiennv)(29.04.2021_14h03p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước