579/UBND-TD
Chi tiết văn bản
579/UBND-TD
Trả lời ông Nguyễn Hữu Cơ, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c579.signed.pdf
 Trở về trang trước