80/GP-UBND
Chi tiết văn bản
80/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Mạnh Trang
Ngày ban hành 29/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp80_signed.pdf
 Trở về trang trước