1278/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1278/QĐ-UBND
Cử Người đại diện phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT732162704-4-20241711945085706hoangmc01.04.2024_11h20p35_thinv_01-04-2024-20-42-01_signed.pdf
 Trở về trang trước