6738/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6738/UBND-NN
Giao tham mưu, khẩn trương tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT457001249-5-20241715735686827_(tungct)(15.05.2024_10h16p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước