4368/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4368/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4368_signed.pdf
 Trở về trang trước