46/2006/NQ-HĐND46
Chi tiết văn bản
46/2006/NQ-HĐND
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007- 2010
Ngày ban hành 28/07/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ46HĐND.doc
 Trở về trang trước