4858/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4858/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Liên doanh BC Smart Nga Sơn thuê đất tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Chợ Hói Đào
Ngày ban hành 11/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT366414688-11-20201605064448513_(quyennd)(11.11.2020_14h16p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước