3930/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3930/QĐ-UBND
Hủy Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng tại phường Đông Hương, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định pháp luật.
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT570820475-10-20211633143487927_(giangld)(07.10.2021_09h40p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước