88/GP-UBND
Chi tiết văn bản
88/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Dương Nguyên
Ngày ban hành 24/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT132161077-7-20231688819221834_(giangld)(24.07.2023_11h39p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước