14041/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14041/UBND-NN
Giao thực hiện Công văn số 2493/BKHCN-HTQT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT499624181-9-20221663729584773_(tungct)(22.09.2022_09h08p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước