10/CT-UBND
Chi tiết văn bản
10/CT-UBND
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Ngày ban hành 26/06/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct10_signed.pdf
 Trở về trang trước