2210/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
2210/UBND-KTTC
Bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT711899035-2-20211613728069742_(chiennv)(22.02.2021_07h52p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước