2192/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2192/QĐ-UBND
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2192_signed.pdf
 Trở về trang trước