14067/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14067/UBND-THKH
Giao góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT526141663-9-20221663718993345_(trangnt)(22.09.2022_10h18p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước