362/GP-UBND
Chi tiết văn bản
362/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Quốc Đại
Ngày ban hành 03/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp362_signed.pdf
 Trở về trang trước