2620/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2620/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 01/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT552793869-7-20221658139531065_(giangld)(01.08.2022_09h39p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước