18609/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18609/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1041/BQLDANN-ĐHDA2
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT189660089-11-20211637640550460_(trangnt)(24.11.2021_15h09p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước