1805/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1805/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Đường ống cấp nước tạm thời thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT136484322-5-20201590051440395chanth21.05.2020_16h24p44_quyennd_21-05-2020-17-39-59_signed.pdf
 Trở về trang trước