2819/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2819/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị tận thu lớp đất phủ bề mặt trong quá trình khai thác mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng FLC
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2819_signed.pdf
 Trở về trang trước