154/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
154/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đi xã Văn Nho, huyện Bá Thước (Chương trình 30a)
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d154.signed.pdf
 Trở về trang trước