14795/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14795/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Vicem Bỉm Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2030.
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT862806933-9-20211632294138054_(trangnt)(23.09.2021_09h24p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước