4983/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4983/QĐ-UBND
Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT463046250-11-20201605837309925dinhquanghung20.11.2020_10h39p31_thinv_20-11-2020-11-25-11_signed.pdf
 Trở về trang trước