16687/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16687/UBND-VX
Điều chỉnh một số hạng mục công trình thuộc dự án: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, sân, tường rào Trường THPT Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT736593035-11-20201606360331344_dinhquanghung_27-11-2020-10-33-42_signed.pdf
 Trở về trang trước