61/GP-UBND
Chi tiết văn bản
61/GP-UBND
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH May ĐH Vina
Ngày ban hành 16/04/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp61.signed.pdf
 Trở về trang trước