16324/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16324/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị tận thu đất thải trong quá trình thi công Phương án chống sạt lở khu dân cư thôn Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Thương mại VH 389
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT732844781-11-20201605760380451_trangnt_20-11-2020-09-20-04_signed.pdf
 Trở về trang trước