112/KH-UBND
Chi tiết văn bản
112/KH-UBND
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 25/04/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh112_signed.PDF
 Trở về trang trước