248/GP-UBND
Chi tiết văn bản
248/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc đối với Công ty TNHH Thanh Nghệ
Ngày ban hành 21/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT89422040-12-20201608194502380_giangld_21-12-2020-06-31-04_signed.pdf
 Trở về trang trước