5285/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5285/UBND-NN
Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT765330348-4-20241713260807201tungct16.04.2024_17h03p21_tungct_17-04-2024-07-07-35_signed.pdf
 Trở về trang trước