4105/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4105/QĐ-UBND
Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh biên giới thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2015 - 2019
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4105.signed.pdf
 Trở về trang trước