64/GP-UBND
Chi tiết văn bản
64/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Fruit of the loom Việt Nam (có trụ sở tại Cụm công nghiệp - du lịch Tiên Trang, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) được thăm dò nước dưới đất theo Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất tại Cụm công nghiệp - du lịch Tiên Trang, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT401218964-4-20211619514897953tungct27.04.2021_17h52p22_giangld_02-05-2021-03-56-20_signed.pdf
 Trở về trang trước