1564/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1564/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT556926236-5-20221651725136318_(giangld)(09.05.2022_16h43p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước