3088/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3088/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Tường gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn du lịch tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 15/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT150382252-9-20221662804413896_(giangld)(14.09.2022_17h50p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước