4716/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4716/QĐ-UBND
Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Viết Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT62458363-11-20211637555638640trangnt22.11.2021_19h42p36_thinv_22-11-2021-21-17-01_signed.pdf
 Trở về trang trước