10328/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10328/UBND-VX
Giao tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” đến 30/6/2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT859127886-7-20201596073861934chanth30.07.2020_08h57p07_chanth_31-07-2020-10-14-01_signed.pdf
 Trở về trang trước