4327/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4327/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Tài Do chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Khu thu mua nông sản và kinh doanh vật liệu xây dựng Tài Do tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 12/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT611523656-10-20201601952773090_(quyennd)(12.10.2020_15h45p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước